Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Polar Office Oy (y-tunnus 2392148-6) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2021. 

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Polar Office Oy, Pohjolankatu 4, 96100 ROVANIEMI. 

 1. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Mika Ollonen, mika.ollonen@polaroffice.fi. 

 1. REKISTERIN NIMI

Polar Office Oy asiakasrekisteri.

 1. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) ja/tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

 • henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • www-sivustojen osoitteet
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tallennamme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja muita kontaktejamme koskevat tiedot niin pitkään kuin tiedot ovat tarpeellisia säilyttää kyseessä olevaa henkilötietojen käsittelyä vaativaa tarkoitusta varten. Rekisterin tietoja käydään läpi, päivitetään ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.